Biodanza

Practicar Biodansa en grup regular

Al participar en un curs setmanal, s’inicia un procés de transformació personal que consisteix en un seqüència orgànica de canvis evolutius que es manifesten mitjançant noves actituds enfront la vida. Els efectes d’aquest canvis es produeixen setmana rere setmana, el que fa que la participació sigui una responsabilitat per cadascun dels components del grup i pel grup mateix, degut a que el procés de transformació no és aïllat.

Etapes dels cursos setmanals

Hi ha dues etapes del curs setmanal de Biodansa determinades pel grau d’intensitat i profunditat vivencial: etapa inicial i avançada o de profundització.

  • Etapa inicial consisteix en una introducció a la Biodansa i pressuposa un grau de profunditat vivencial adequat als destinataris que són persones en poca o cap experiència a Biodansa. La durada del curs és d’un any.
  • Etapa d’aprofundiment i radicalització de vivències. Consta de dos anys de pràctica i està destinat a persones que hagin fet el nivell inicial i que el seu procés d’integració a través de la Biodansa sigui el adient per assumir nous graus d’intensitat vivencial.

Metodologia d’una sessió de Biodansa

Una sessió de Biodansa està compresa de dues parts diferenciades: teòrica i vivencia.

  • Part teòrica: te una durada màxima de 30m en els que s’exposen arguments teòrics de Biodansa que ajuden als participants a referenciar el context de la Biodansa i els seus efectes beneficiosos. Es un espai de diàleg on els participants exposen els seus punts de vista i les seves experiències envers a la sessió anterior.
  • Part vivencial: En aquesta part deixem de parlar per tal de comunicar-nos mitjançant el cos. Així doncs sense paraules, podem restaurar progressivament la comunicació afectiva a través de la mirada, el contacte, el joc, la rialla, la rotllana, el gest, … i tot acompanyat de músiques escollides que possibiliten vivències integradores que donen com a resultat el benestar i la salut.

Totes les propostes a Biodansa es desenvolupen dintre de les Cinc Línies de Vivència que permeten estimular lels potencials de vida de cada ser humà i estabilitzar els canvis evolutius aconseguits per tal de reforçar la seva identitat sana.

Las Cinc Línies de Vivència representen las cinc formes d’expressió dels potencials humans i son:

  • Línia de Vitalitat: Activar les funcions del sistema límbic-hipotalàmic per tal de millorar l’estat general de salut i la seva expressió endotímica (humor)- alegria de viure.
  • Línia de Sexualitat: Rehabilitar les actituds saludables envers al plaer del contacte i les funcions sexuals.
  • Línia de Creativitat: Desenvolupar la capacitat d’innovar en la nostra vida quotidiana, i estimular l’expressió creativa i artísitica.
  • Línia d’Afectivitat: Reeducar l’afectivitat per tal de restablir l’expressió i la comunicació afectiva, despertant la capacitat d’entrar en intimitat i rescatant els sentiments d’amistat, compassió i amor que ens faciliten una vida més saludable.
  • Línia de Transcendència: Transcendir l’individualisme i els impulsos egoistes per entrar en connexió íntima amb la vida en els tres nivells de relació: amb un mateix, amb l’altre i amb la naturalesa.

L’estimulació de les Cinc Línies de Vivència produeix canvis evolutius com per exemple: dissolució progressiva de tensions cròniques, augment de la confiança en sí mateix, adquirir noves formes de comunicació més saludables i plaents, superar la timidesa, transcendir pors i repressions culturals i educacionals, aprendre a posar límits en les relacions tòxiques, millorar l’expressió de la pròpia identitat,…

Estabilitzar el canvis evolutius que es manifesten en la pràctica de la Biodansa, és un procés progressiu d’incorporació en la pròpia vida quotidiana, d’aquestes “noves” modalitats de comportament i d’expressió d’un mateix.

La pràctica setmanal de Biodansa ens proporciona un procés de sensibilització conscient que eleva la qualitat de la pròpia vida, incidint en la dels altres i en l’entorn. Això fa que ens puguem sentir actius en el procés creatiu d’un món millor.