Cursos, Educación Biocéntrica

Cosmohabitar

Què és cosmo-habitar?

És una paraula composada de cosmos i habitar. Si ens adrecem al diccionari, trobem que cosmos fa referència a l’univers, a l’origen de la humanitat i la naturalesa. Si busquem habitar trobem sinònims d’ocupar, residir, construir un espai. Aquestes definicions son interessants dintre d’un context acadèmic però a nosaltres ens ocupa construir el coneixement; millor dit: reconstruir el coneixement a partir de les paraules expressades en un espai/temps d’escolta, on cada paraula es resignifica i amplifica amb vivències, experiències, records, somnis, il·lusions, olors, formes,… que conformen el verdader coneixement de la vida.

Per això treballem amb Educació Biocèntrica, per aprendre a reconstruir dialogant i compartint  saviesa que hom tenim.  La saviesa no està en la lletra que sabem, la titulació acadèmica ni els llibres que hem llegit. La saviesa és personal, íntima, individual i col·lectiva, biografia del ser que sent i es transforma.

Crear espais d’escolta i reaprenentatge comunitari per construir i construir-nos simultàniament en el món que ens mereixem.

Objectius

Cosmohabitar és sentir-me present en la vida, compartir la bellesa del vent que sense veure’l habita en mi i en la vida.

Cosmohabitar es poder trascendir els limits que em fan sentir allunyada del primordial i entristida pel món que m’ignora.

Cosmohabitar és trovar-me en un espai indiferenciat on el jo és submergeix en l’altre i en la progressiva fusió em trobo viva i vivint. No hi ha soletat ni angoixa, nomès vida que pulsa i ens impulsa.

Cosmohabitar em fa preguntar ón acaba el jo i comença l’altre? És el mateix adintre que afora?mujercosmo

Vivenciar la sacralitat de ser, amb mi i l’altre sent l’altre tot el que jo puc arribar a ser també. Viure i conviure com Una, trascenditn les disferències que ens separen i transformant-les amb complements del que sóc.

Cosmohabitar és vivència ecològica del ser que habito quan el ser és tambè Ser Un.

Metodologia de treball

L’educació biocèntrica proporciona un espai de diàleg vivencial on la paraula és expressió, vivència que ressona en el nostre habitacle corporal configurant el nostre espai interior i la manera de mostrar-nos al món. Les eines que utilitza l’educació biocèntrica estan basades en la vivència ontològica i epistemològica de: l’educació popular de Paulo Freire, la teoria de la complexitat d’Edgar Morín, la intel·ligència afectiva de Rolando Toro, la biologia de l’amor de Humberto Maturana i la metodologia reflexiu-dialògica-vivencial (MDV). Com a element integrador del procés constructiu, utilitza el sistema Biodansa per possibilitar l’experiència profunda de sentir-nos vives mitjançant propostes en grup que potencien el benestar, la salut i la integració saludable del procés reflexiu.

Cosmo-habitar – Taller d’Educació Biocèntrica. Diumenge 5 de maig – de 17 a 20h a Espai Berkana – carrer Vidriol 7 -Barcelona

Facilita el taller

Teresa Vázquez, facilitadora titulada del Sistema Biodanza Rolando Toro per la International Biocentric Foundation (IBF), col·legiada núm BAR0823. Màster de Neurociència aplicada,  Biodansa aquàtica i Eduació Biocèntrica. Escriptora. Artesana Teixidora.

Preu: 20€ – Si alguna persona anhela fer el taller i la seva situació econòmica no s’ho permet, podem parlar-ne.

Inscripcions a tevazte@gmail.com –  tel de contacte. 649.085.439       http://www.universbiocentric.wordpress.com

Cursos

Habitar en mi. Taller d’educació biocèntrica

Taller d’Educació Biocèntrica. Habitar en mi

Diumenge 3 de març de 17 a 20h.  Espai Berkana – carrer Vidriol, 7 -Barcelona (aprop de Sans Estació)

Habitar té un component de construir: ocupar, residir, habitar, viure, necessita tot un procés de creació i recreació on construir l’hàbitat que niï, viure al món. Construir per viure no és només ocupar espais i omplir-los de coses, objectes, estris, records. Viure en el món és més senzill, més humil, més profund, una empremta niar.

reflejo-en-el-agua-2066533.jpeg

Habitar és també construir-nos, recrear espais interns d’escolta on re-conèixer sons de vida, pulsacions de ritme, aromes de pell, estrelles en la mirada, tacte vellutat de roses, plaer de prats, i sobre tot «ser en el món «.

Habitar és viatjar pel territori reconeixent i recorrent, desplaçant i demorant. Contemplant i perdent-se en el temps.
Habitar és conviure, relacionar-se amb les parts i el tot, sentir les comunitats que ens poblen, acceptar les diferències, integrar-les.

Habitar és viure quan la vida està dins i fora evolucionant, submergida en l’autocreació.

Habitar és celebrar que estem vives, honorar el cos, el meu, el teu, el gran cos Gaia.
Habitar en mi és tot això des de dins cap a fora, des de fora a dins.

Objectius específics

Vivenciar la corporeïtat (consciència de ser i estar) i les seves múltiples dimensions. Les relacions, interaccions. Visió sistèmica de la corporeïtat. Integració de la sacra-litat de la vida. Amplificar la consciència del concepte «habitar».

Metodologia de treball

L’educació biocèntrica proporciona un espai de diàleg vivencial on la paraula és expressió, vivència que ressona en el nostre habitacle corporal configurant el nostre espai interior i la manera de mostrar-nos al món. Les eines que utilitza l’educació biocèntrica estan basades en la vivència ontològica i epistemològica de: l’educació popular de Paulo Freire, la teoria de la complexitat d’Edgar Morín, la intelegencia afectiva de Rolando Toro, la biologia de l’amor de Humberto Maturana i la metología reflexiu-dialògica-vivencial (MDV). Com a element integrador del procés constructiu, utilitza el sistema Biodansa per possibilitar l’experiència profunda de sentir-nos vives mitjançant propostes en grup que potencien el benestar, la salut i la integració saludable del procés reflexiu.

Facilita el taller
Teresa Vázquez, facilitadora titulada del Sistema Biodanza Rolando Toro i Educació biocèntrica per la International Biocentric Foundation (IBF), col · legiada núm BAR0823. Màster de Neurociència aplicada i Biodansa aquatica. Escriptora. Artesana Teixidora.
Preu: 20€ – Si alguna persona anhela fer el taller i la seva situació econòmica no s’ho permet, podem parlar-ne.

Inscripcions a tevazte@gmail.com –  tel de contacte. 649.085.439       www.universbiocentric.wordpress.com